";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Zajęcia wyrównawcze

 
Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów, Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Zajęcia z matematyki będą odbywać się tylko w I semestrze, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej grupy ćwiczeniowej. Celem tych zajęć jest opanowanie przez studentów I roku studiów, podstawowych umiejętności matematycznych z zakresu szkoły średniej, niezbędnych do realizacji programu matematyki (ale też i fizyki ) na I i II roku studiów.

Natomiast zajęcia wyrównawcze z fizyki obejmą studentów I roku, którzy mają największe braki w wiedzy z zakresu fizyki. Studentów tych wytypuje się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę z fizyki z zakresu szkoły średniej. Zajęcia z fizyki będą odbywały się w specjalnie do tego celu przygotowanych laboratoriach i obejmowały grupę doświadczeń z zakresu prądów i pola magnetycznego, gdzie nie ma możliwości pełnego zrozumienia problemu bez obejrzenia podstawowych eksperymentów.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl